Wada klatki piersiowej

Jest to wrodzona wada klatki piersiowej. Polega na zapadnięciu się mostka na odcinku o różnej długości. Występuje 3-4 razy częściej u mężczyzn, niż u kobiet. Nie wolno jej bagatelizować. Następstwami wad klatki piersiowej są m. in: osłabienie mięśni oddechowych, zmniejszenie pojemności życiowej płuc i ograniczenie ruchomości klatki piersiowej. Jest efektem wrodzonego zaburzenia rozwoju przepony lub nieproporcjonalnego rozrostu chrząstek żebrowych. Skutkiem jest lejkowate zapadnięcie się dolnej części mostka, włącznie z przylegającymi do niego odcinków żeber. Objawami są obniżenie tolerancji wysiłku fizycznego, nawracane infekcje górnych dróg oddechowych, bóle klatki piersiowej i pleców. Można zaobserwować wystające łopatki, głowę i barki wysunięte do przodu, wypukły brzuch, spłaszczenie i poszerzenie się klatki piersiowej. Przy owej deformacji może dochodzić do ucisku na serce i płuca, co może zaburzać mechanikę oddychania. Aby się wyleczyć, najważniejszym elementem jest rehabilitacja.