Gynoidalny typ sylwetki na jaką dietę i ćwiczenia się zdecydować.